Prosjektleder: Kathrine Røe Redalen, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Støttes med: 4 000 000 kroner fra forskningstildelingen 2018

Strålebehandling er viktig i moderne kreftbehandling og gis ofte i kombinasjon med cellegift, immunterapi og kirurgi. For å tilby persontilpasset behandling er det viktig med god diagnostikk av sykdommen. De siste årene har medisinsk avbildning, og spesielt magnetisk resonans (MR)-avbildning, blitt sentralt i diagnostikk. MR gir detaljerte bilder og godt overblikk over sykdomsutbredelse, og kan også gi informasjon om hele kreftsvulsten. Likevel utnyttes ikke alle mulighetene som MR gir.

Prosjektets mål er å forbedre MR-basert bildediagnostikk for å kunne gjøre behandlingen enda bedre, noe som også krever en utvikling av automatisk og brukervennlig bildeanalyse. Det vil også bli gjort helseøkonomiske beregninger for å vise nytten av forbedret diagnostikk.


Bedre behandling: Effektiv behandling gir bedre overlevelse. Vi skal finne de beste behandlingene så raskt som mulig.


 

Vil du være med på å skape fremskritt?