Prosjektleder: Anthony Mathelier, Universitetet i Oslo
Støttes med: 4 614 000 kroner fra forskningstildelingen 2018

Persontilpasset behandling er av mange betegnet som fremtidens kreftbehandling. Men for å kunne tilby dette, må behandlende lege ha detaljert kunnskap om den enkelte pasients DNA. Dette prosjektet har som mål å utvikle et dataprogram som kan tolke og prioritere personlige variasjoner i DNA-et som på sikt vil hjelpe legene til å stille riktig diagnose og gi riktig behandling til hver enkelt pasient.


Bedre behandling: Effektiv behandling gir bedre overlevelse. Vi skal finne de beste behandlingene så raskt som mulig.


 

Vil du være med på å skape fremskritt?