Prosjektleder: Truls Raastad, Norges Idrettshøgskole
Støttes med: 3 880 000 kroner fra forskningstildelingen 2018

Under cellegiftbehandling reduseres maksimalt oksygenopptak med cirka 10 prosent hos brystkreftpasienter, og mange forteller om store plager knyttet til redusert fysisk form og dårlig muskelfunksjon.

Prosjektets mål er å undersøke om trening med høy intensitet er bedre enn trening med moderat intensitet, slik at brystkreftpasienter i minst mulig grad mister sin fysiske form og muskelfunksjon under behandling. Det gjøres ved at brystkreftpasienter blir trukket inn i to treningsgrupper; én gruppe som trener med moderat intensitet og én gruppe som trener med høy intensitet under cellegiftbehandlingen.

Fysiske tester, blodprøver, måling av kroppssammensetning, muskelanalyser og selvrapportert livskvalitet og helse vil bli gjennomført både før første cellegiftkur, samt etter avsluttet behandling – i ett, to, fem og ti år fremover, slik at prosjektgruppen kan sammenligne.


Et bedre liv med og etter kreft: Kreft gjør livet vanskelig. Vi skal være bedre til å behandle alle, og sikre et velfungerende kreftforløp.


 

Vil du være med på å skape fremskritt?