Prosjektleder: Sandra Lopez-Aviles, Universitetet i Oslo
Støttes med: 3 000 000 kroner fra forskningstildelingen 2018    

Dette prosjektet skal studere hvordan hyppig muterte gener i brystkreft kontrollerer hvilke gener som er «skrudd av eller på» – det vil si om de virker som de skal, eller ikke. Bare når den riktige beskjeden (næringsstoffer, hormoner) kommer, aktiveres et bestemt gen og blir til et protein med en bestemt funksjon i en celle. Da blir genet skrudd på. Prosjektet skal også studere hvordan brystkreftceller unnslipper mangelen på næring som finnes i en svulst. 


Mer kunnskap om kreft: Ny kunnskap gir nye muligheter. Vi skal finne flere svar på hvordan kreft oppstår og utvikler seg.


 

Vil du være med på å skape fremskritt?