Prosjektleder: Torbjørn Omland, Akershus universitetssykehus HF
Støttes med: 5 300 000 kroner fra forskningstildelingen 2018

PRADA II er en norsk studie som vil inkludere 300 pasienter med tidlig brystkreft som skal behandles med cellegift og eventuelle tilleggsbehandlinger som stråleterapi og antistoffet trastuzumab.

Studiehypotesen er at cellegift-indusert hjerteskade og hjertedysfunksjon kan reduseres eller forebygges ved samtidig behandling med hjertesviktmedisinen Sacubitril-valsartan under og etter cellegiftbehandlingen. Denne medisinen har i en stor hjertesviktstudie vist seg å redusere dødelighet og sykelighet i forhold til konvensjonell hjertesviktbehandling.


Bedre behandling: Effektiv behandling gir bedre overlevelse. Vi skal finne de beste behandlingene så raskt som mulig.


 

Vil du være med på å skape fremskritt?