Prosjektleder: Kjersti Flatmark, Oslo universitetssykehus
Støttes med: 6 582 234 kroner fra forskningstildelingen 2018

Kreftspredning til bukhinnen oppstår når kreftceller løsner fra svulsten og kommer direkte ut i bukhulen. Slik spredning er vanlig ved tykk- og endetarmskreft, og har svært dårlig prognose hvis ikke all kreft kan fjernes ved en operasjon.

I prosjektet vil vi foreta genanalyser av spredningssvulster fra bukhinnen hos pasienter med tykk- og endetarmskreft for å forstå hvorfor de er så aggressive og hvorfor de ikke reagerer på behandling. Det langsiktige målet med prosjektet er å kunne tilby ny behandling til denne sårbare pasientgruppen.


Bedre behandling: Effektiv behandling gir bedre overlevelse. Vi skal finne de beste behandlingene så raskt som mulig.


 

Vil du være med på å skape fremskritt?