Prosjektleder: Siver Moestue, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Støttes med: 4 200 000 kroner fra forskningstildelingen 2018

Spredning av kreft er hovedårsak til mange kreftdødsfall. Nye behandlingsstrategier for å unngå spredning er derfor et viktig bidrag til bedre kreftbehandling. I dette prosjektet vil forskerne identifisere biokjemiske reaksjoner i kroppen som er avgjørende for spredning av kreft. Det langsiktige målet er å utvikle legemidler som hindrer spredning.


Mer kunnskap om kreft: Ny kunnskap gir nye muligheter. Vi skal finne flere svar på hvordan kreft oppstår og utvikler seg.


 

Vil du være med på å skape fremskritt?