Prosjektleder: Anders Tveita, Oslo Universitetssykehus
Støttes med: 7 878 000 kroner fra forskningstildelingen 2018

Immunterapi representerer et av de største gjennombruddene innen kreftbehandling de siste årene. Ved å modifisere immunceller til å angripe kreftceller kan man instruere immunsystemet til å angripe kreftceller med stor grad av spesifisitet. Denne behandlingen (CAR T-celleterapi) har radikalt bedret prognosen for enkelte typer blodkreft.

Vi har utviklet en helt ny strategi for CAR T-terapi mot solide svulster og prosjektet er fokusert på en bred utprøving og optimalisering av behandlingen i ulike kreftformer ved bruk av dyremodeller og celler fra kreftpasienter. Dette vil danne basis for klinisk utprøving av en helt ny type immunterapi med effekt mot solide kreftformer.


Bedre behandling: Effektiv behandling gir bedre overlevelse. Vi skal finne de beste behandlingene så raskt som mulig.


 

Vil du være med på å skape fremskritt?