Prosjektleder: Guro Elisabeth Lind, Oslo universitetssykehus
Støttes med: 7 933 000 kroner fra forskningstildelingen 2018

Kreftsvulstene avgir materiale – biter av celler eller arvemateriale – til omgivelsene. Dette kan oppdages via kroppsvæsker som blod, urin og galle. Selv om det er knyttet store forventninger til bruk av kroppsvæsker for blant annet å oppdage og overvåke kreft, er få slike tester i klinisk bruk.

I dette prosjektet adresserer vi fire nåværende utfordringer ved denne typen analyser, med mål om å forbedre analysene og øke sannsynligheten for at de kan komme kreftpasienter til gode.  


Bedre behandling: Effektiv behandling gir bedre overlevelse. Vi skal finne de beste behandlingene så raskt som mulig.


 

Vil du være med på å skape fremskritt?