Prosjektleder. Randi Syljuåsen, Oslo universitetssykehus
Støttes med: 6 986 107 kroner fra forskningstildelingen 2018

Stråleterapi er veldig viktig i kreftbehandling, men kreftceller har noen ganger evner til å reparere stråleskaden. Resultatet er at noen kreftceller blir motstandsdyktige overfor behandlingen.

Målet med prosjektet er å finne medikamenter som gjør at stråleterapi virker bedre for kreftsvulster som blir motstandsdyktige mot behandlingen. Det langsiktige målet er å optimalisere framtidig behandling hvor stråleterapi og immunterapi kombineres.


Bedre behandling: Effektiv behandling gir bedre overlevelse. Vi skal finne de beste behandlingene så raskt som mulig.


 

Vil du være med på å skape fremskritt?