Prosjektleder: Inigo Martinez, Universitetet i Tromsø
Støttes med: 7 994 000 kroner fra forskningstildelingen 2018

Prosjektets målsetning er at flere lungekreftpasienter skal ha nytte av kombinasjonsbehandling med strålebehandling og immunterapi. Resultater fra vårt prosjekt vil fungere veiledende for hvilke stråleregimer som gir forsterkende effekt på pasientens immunforsvar, og kan på den måten bidra til å øke antallet pasienter som oppnår positiv respons på immunterapibehandling og langtidsoverlevelse.


Bedre behandling: Effektiv behandling gir bedre overlevelse. Vi skal finne de beste behandlingene så raskt som mulig.


 

Vil du være med på å skape fremskritt?