Prosjektleder: Bjørn H. Grønberg, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Støttes med: 3 500 000 kroner fra forskningstildelingen 2018

Lungekreft er den kreftsykdommen som tar flest liv. Småcellet lungekreft utgjør bare 15% av tilfellene, men antallet pasienter er likevel høyt. I dag behandles disse med en kombinasjon av cellegift og strålebehandling. Noen blir kurert, men de fleste får tilbakefall, og det er derfor behov for mer effektiv behandling. Immunterapi representerer det største fremskrittet i kreftbehandling de siste årene, og er etablert som behandling ved flere typer kreft. Studier viser at immunterapi er effektivt også hos pasienter med småcellet lungekreft, men det er ikke undersøkt om den forlenger overlevelsen.

I samarbeid med danske, svenske og litauiske leger er det i gang en studie hvor pasienter med småcellet lungekreft som har fullført standard cellegift og strålebehandling skal følges med regelmessige kontroller (som er dagens standard) eller få tilleggsbehandling med immunterapi i 12 måneder. Deretter skal overlevelsen mellom de to gruppene sammenlignes. I tillegg vil respons på behandlingen sammenlignes, samt bivirkninger og livskvalitet.


Bedre behandling: Effektiv behandling gir bedre overlevelse. Vi skal finne de beste behandlingene så raskt som mulig.


 

Vil du være med på å skape fremskritt?