Prosjektleder: Tom Dønnem, Universitetet i Tromsø
Støttes med: 7 162 000 kroner fra forskningstildelingen 2018

Immunforsvarets evne til å bekjempe kreftsvulster, og hvordan en kreftsvulst sikrer seg blodtilførsel, er to sentrale mekanismer i kreftutvikling som utnyttes ved målrettet kreftbehandling. For lungekreft er immunterapi den største nyvinningen de siste årene. Medisiner som påvirker blodtilførsel er også forsøkt, men har begrenset effekt.

En ny forståelse av biologien taler for at det er en sammenheng mellom type blodtilførsel og immunrespons, og det er knyttet stor spenning til om det er gunstig å kombinere disse prinsippene i behandling av lungekreft. Prosjektets mål er å øke forståelsen om immunrespons og blodtilførsel i lungekreftsvulster. Dette vil bidra til å kunne plukke ut pasienter som kan behandles med immunterapi kombinert med medisin som hemmer blodtilførselen til svulsten.


Mer kunnskap om kreft: Ny kunnskap gir nye muligheter. Vi skal finne flere svar på hvordan kreft oppstår og utvikler seg.


 

Vil du være med på å skape fremskritt?