Prosjektleder: Hrvoje Miletic, Universitetet i Bergen
Beløp: 4 000 000 kroner fra forskningstildelingen 2018   

Kreftceller bruker såkalte mikrotuber, rørformede forlengelser inne i cellene, til å danne et kommunikasjonsnettverk for ondartede kreftceller i hjernen. Dersom vi bedre forstår hvordan mikrotuber dannes, hva som utveksles mellom kreftcellene og hvordan kreftcellene kommuniserer gjennom mikrotuber, kan vi finne ut hvilken påvirkning dette har på kreftutvikling og -behandling. Prosjektet har som mål å identifisere gener involvert i dannelse av mikrotuber som kan være viktige for målrettet terapi av hjernesvulster. Det langsiktige målet er å kunne tilby ny behandling til hjernesvulstpasienter som hindrer kreftspredning og utvikling av resistens mot behandlingen.


Mer kunnskap om kreft: Ny kunnskap gir nye muligheter. Vi skal finne flere svar på hvordan kreft oppstår og utvikler seg.


 

Vil du være med på å skape fremskritt?