Prosjektleder: Knut Labori, Oslo universitetssykehus
Støttes med: 3 300 000 kroner fra forskningstildelingen 2018

Kreft i bukspyttkjertelen er den fjerde hyppigste årsaken til kreftrelatert død, og i Norge dør ca 750 pasienter hvert år. Prognosen er dårlig på grunn av sen oppdagelse, motstand mot cellegift og fordi få pasienter kan tilbys kurativ operasjon (ca 15 %) – som er eneste mulighet for langtidsoverlevelse.

Prosjektet består av to norske multisenter studier (NorPACT 1 og 2). NorPACT-1 evaluerer om cellegiftbehandling før operasjon forbedrer overlevelsen hos pasienter med kreft i bukspyttkjertelen som i utgangspunktet kan opereres. NorPACT-2 evaluerer om bruk av nye typer cellegift øker andelen pasienter som kan tilbys kurativ operasjon, og derav økt overlevelse.


Bedre behandling: Effektiv behandling gir bedre overlevelse. Vi skal finne de beste behandlingene så raskt som mulig.


 

Vil du være med på å skape fremskritt?