Prosjektleder: Alfonso Urbanucci, Oslo universitetssykehus
Støttes med: 8 000 000 kroner fra forskningstildelingen 2018

Prosjektet bygger på nyvunnet kunnskap i hvordan man kan påvirke uttrykket av gener gjennom å hemme spesifikke proteiner som er vist å påvirke utviklingen av prostatakreft.

Målet med prosjektet er å identifisere pasienter som har ønsket utbytte av å kombinere eksisterende, godkjente behandlingsregimer med hemmere av disse proteinene. Behandling med bruk av slike hemmere (PARP, BRD) gir muligheten til å øke effekten av stråling og hormonbehandling.


Bedre behandling: Effektiv behandling gir bedre overlevelse. Vi skal finne de beste behandlingene så raskt som mulig.


 

Vil du være med på å skape fremskritt?