Prosjektleder: Tone Frost Bathen, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Støttes med: 7 680 000 kroner fra forskningstildelingen 2018

Prostatakreft er den vanligste kreftsykdommen blant norske menn. Pakkeforløp for prostatakreft ble innført av Helsedirektoratet i 2015. Dette innebærer at alle menn hvor prostatakreft mistenkes (basert på PSA verdi og undersøkelse hos fastlege), får utført en MR-undersøkelse som første ledd i utredning i spesialisthelsetjenesten. Formålet med dette prosjektet er å utvikle dataverktøy basert på maskinlæring av MR-bilder for raskere og mer nøyaktig diagnostikk som vil føre til bedre behandling og livskvalitet for pasientene.


Bedre behandling: Effektiv behandling gir bedre overlevelse. Vi skal finne de beste behandlingene så raskt som mulig.


 

Vil du være med på å skape fremskritt?