Prosjektleder: Paula Berstad, Kreftregisteret
Støttes med: 5 600 000 kroner fra forskningstildelingen 2018

Tarmkreftsymptomer er ofte uspesifikke. Derfor oppdages sykdommen ofte for sent til at behandlingen kan forlenge livet. Screening reduserer tarmkreftdødeligheten, men dagens tester er enten omfattende og ubehagelige, eller unøyaktige. Det er et sterkt behov for bedre screeningtester.

Derfor vil prosjektgruppen utvikle nye tarmbakterie-tester som kan avdekke hvilke bakterier som spiller en rolle i tarmkreftutviklingen. Testene kan brukes i det planlagte screeningprogrammet, slik at prøvetagning forenkles og resultatet blir sikrere. Det kan føre til at forstadier og kreft oppdages tidlig.

Kosthold og livsstilsvaner som røyking, fysisk aktivitet, alkoholkonsum og overvekt påvirker risikoen for tarmkreft. Prosjektet skal derfor også undersøke om det er sammenheng mellom kosthold og livsstil, tarmflora og tarmkreftutvikling. Disse resultatene kan forbedre råd om forebygging av kreft, samt øke nøyaktigheten på testene.


Flere skal unngå kreft: Mange krefttilfeller kan forebygges. Vi skal jobbe for at flere får et liv uten kreft.


 

Vil du være med på å skape fremskritt?