Prosjektleder: Alexandre Corthay, Oslo universitetssykehus
Støttes med: 5 500 000 kroner fra forskningstildelingen 2018

Immunterapi er en særdeles lovende behandlingsstrategi, men foreløpig virker behandlingen på bare cirka 20 prosent av pasientene. I dette prosjektet vil forskerne forsøke å utvikle nye immunterapier som kan ha effekt på flere pasienter.  Ikke-småcellet lungekreft er den vanligste formen for lungekreft og har dårlig prognose. Dette prosjektet kan ha betydning for utvikling av behandling av sykdommen.


Mer kunnskap om kreft: Ny kunnskap gir nye muligheter. Vi skal finne flere svar på hvordan kreft oppstår og utvikler seg.


 

Vil du være med på å skape fremskritt?