Bedre behandling: Effektiv behandling gir bedre overlevelse. Vi skal finne de beste behandlingene så raskt som mulig.

 

Et stort antall pasienter får strålebehandling etter kirurgi ved brystkreft i tidlig stadium. Studier har vist at denne behandlingen minsker risiko for tilbakefall. Det er imidlertid velkjent at nytteeffekten av strålebehandlingen varierer mellom ulike pasienter.

For å unngå overbehandling, og for å kunne utvikle kombinasjonsbehandlinger som kan øke effekten av strålebehandling, er det derfor viktig å finne markører for de pasientene som ikke har nytte av strålebehandling.

Om prosjektet

Denne studien bygger på preliminære data, som kobler et nytt markør-protein, PDGFbR, til manglende nytte av strålebehandling.

I to delstudier vil vevsmateriale fra tidligere kliniske studier bli brukt for å bekrefte de preliminære dataene. Nye analyser som undersøker egenskaper i tumorens blodkar, og kobler disse til nytte av strålebehandling, vil også bli utført.

Slik kommer prosjektet kreftpasientene til gode

Målet med prosjektet er å unngå overbehandling ved stråling av brystkreftpasienter.

Kreftforeningen støtter dette prosjektet med 2,9 millioner kroner over tre år.

Prosjektleder

Arne Östman er professor i molekylær onkologi, ved Karolinska Institutt i Sverige og professor II ved Klinisk medisin, Universitetet i Bergen

Studiene gjennomføres ved Universitetet i Bergen og omfatter samarbeid mellom personer med komplementerende ekspertise innen patologi, kirurgi, onkologi og tumorbiologi. Studiene benytter flere nye metoder for vevsanalyse.

 

Forskning nytter – vil du bidra? Støtt kreftsaken ved å gi en gave til Kreftforeningen. Sammen skaper vi håp og resultater.

 

Les også: 

Hva er kreftforskning?
Forskere fra hele verden samarbeider om å legge bit for bit i et massivt puslespill.

Kreftforeningens forskningstildeling 2019
Se prosjektene som får støtte gjennom vår årlige, åpne utlysning.

Slik tildeler vi forskningsmidler 
Se hvordan søknadene evalueres og hvilke kriterier som legges til grunn.