Mer kunnskap om kreft: Ny kunnskap gir nye muligheter. Vi skal finne flere svar på hvordan kreft oppstår og utvikler seg.

    

Immunterapi i kreftbehandling er etter hvert noe «alle» har hørt om. Medisiner og behandlinger som på kort tid kan reversere en dødelig sykdom og gjøre en pasient kreftfri har fått velfortjent mye oppmerksomhet. Dessverre har det vist seg at immunterapi foreløpig bare virker hos 20 % av pasienter med kreft, og mange får i tillegg alvorlige bivirkninger av behandlingen. 

Om prosjektet

Forskerne skal studere erfarne immunceller, det vil si immunceller som allerede har deltatt i en immunreaksjon. De vil kartlegge både hvordan aktiviteten til disse cellene reguleres, men også hva som skjer i de immuncellene som er kreftspesifikke.

Videre ønsker forskningsgruppen å finne ut hva som kan gjøre kreftspesifikke immunceller mer effektive mot kreftcellene, uten at det går på bekostning av kroppens friske celler. 

Slik kommer prosjektet kreftpasienter til nytte

Kunnskapen som prosjektet kommer frem til, vil være nødvendig for å gjøre kreftimmunterapi mer effektiv og samtidig mer skånsom. 

Kreftforeningen støtter dette grunnforskningsprosjektet 6,47 millioner over fire år. 

Anne Spurkeland. Portrettfoto.

Prosjektleder
Anne Spurkland
, dr.med., professor på Universitetet i Oslo, Institutt for medisinske basalfag. 

Hun leder en forskningsgruppe på fire medlemmer og hennes forskning har også tidligere vært støttet av Kreftforeningen.

 

Forskning nytter – vil du bidra? Støtt kreftsaken ved å gi en gave til Kreftforeningen. Sammen skaper vi håp og resultater.

 

Les også: 

Hva er kreftforskning?
Forskere fra hele verden samarbeider om å legge bit for bit i et massivt puslespill.

Kreftforeningens forskningstildeling 2019
Se prosjektene som får støtte gjennom vår årlige, åpne utlysning.

Slik tildeler vi forskningsmidler 
Se hvordan søknadene evalueres og hvilke kriterier som legges til grunn.