Bedre behandling: Effektiv behandling gir bedre overlevelse. Vi skal finne de beste behandlingene så raskt som mulig.

Et immunologisk sjekkpunkt er et protein eller en signalvei som sørger for å holde immunresponser i sjakk og som hindrer at immunsystemet skader friskt vev. Ved enkelte krefttyper kan det være at sjekkpunktene er overaktive, og at immuncellene derfor hindres fra å ødelegge kreftcellene. Som navnet sier, er sjekkpunkthemmere legemidler som hemmer disse sjekkpunktene og fører til at immuncellene igjen kommer på banen, kjenner igjen kreftcellene som sykt vev, og ødelegger dem. 

Tarmkreft er en av kreftformene hvor behandling med sjekkpunkthemmere har vært et fremskritt. Problemet er at denne behandlingen bare gjelder en subgruppe av pasientene (5 prosent). Disse pasientene har svulster med en spesifikk feil som kalles mikrosatellitt-ustabilitet (MSI). Likevel har også nær halvparten av disse pasientene, i likhet med alle pasienter som ikke har svulster med MSI (95 prosent), resistens mot sjekkpunkthemmere og dermed ingen nytte av behandlingen. 

Om prosjektet

Forskerne skal finne ut hvorfor noen tarmkrefttyper er resistente mot sjekkpunkthemmere. I tillegg ønsker de å teste ut hvilke legemidler som fører til at immuncellene igjen kommer på banen og dermed kan brukes i kombinasjon med sjekkpunkthemmere for å bekjempe kreftcellene. Forskerne håper også å finne ut om det er noen markører som kan forutsi behandlingsresponsen.

Forskerne bruker pasientmateriale i forsøkene sine, og vil dyrke pasientenes egne kreftceller sammen med immunceller fra svulstene for å kunne gjøre disse uttestingene. 

Slik kommer prosjektet kreftpasienter til nytte

Dersom gruppen finner legemidler som opphever hemming av immuncellenes aktivitet, vil dette være et viktig bidrag til nye innfallsvinkler for behandling av en større andel av pasienter med tarmkreft. I tillegg vil identifisering av markører som sier noe om behandlingsresponsen hindre at enkelte pasienter får behandling som ikke virker.

Kreftforeningen støtter dette translasjonsforskningsprosjektet med 8 millioner kroner over fire år. 

Anita Sveen. Portrettfoto.

Prosjektleder
Anita Sveen
, ph.d., forsker på Oslo universitetssykehus – Radiumhospitalet, Kreftforskningsinstituttet, samt førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo, Institutt for klinisk medisin.    

Hun leder en forskningsgruppe på tre medlemmer. Hennes forskning har også tidligere vært støttet av Kreftforeningen. 

 

Forskning nytter – vil du bidra? Støtt kreftsaken ved å gi en gave til Kreftforeningen. Sammen skaper vi håp og resultater.

 

Les også: 

Hva er kreftforskning?
Forskere fra hele verden samarbeider om å legge bit for bit i et massivt puslespill.

Kreftforeningens forskningstildeling 2019
Se prosjektene som får støtte gjennom vår årlige, åpne utlysning.

Slik tildeler vi forskningsmidler 
Se hvordan søknadene evalueres og hvilke kriterier som legges til grunn.