Bedre behandling: Effektiv behandling gir bedre overlevelse. Vi skal finne de beste behandlingene så raskt som mulig.

   

Glioblastom er den hyppigste og mest aggressive primære hjernesvulsten blant voksne, og dagens standardbehandling fungerer relativt dårlig. Forskningsgruppen har tidligere funnet at spesifikke antipsykotika fremmer effekten av cellegiftbehandling.

Om prosjektet

I denne registerstudien ønsker forskerne å undersøke om bruk av antipsykotika og antidepressiva kan assosieres med forlenget overlevelse blant pasienter med glioblastom. Data vil hentes fra Kreftregisteret, Reseptregisteret og andre nasjonale databaser. Forskerne vil også undersøke om bruk av disse medikamentene er assosiert med risiko for å utvikle glioblastom. Flere faktorer som påvirker prognosen for pasienter med glioblastom vil bli undersøkt i supplerende analyser av kliniske data.

Slik kommer prosjektet kreftpasienter til nytte

Dersom bruk av antipsykotika og antidepressiva kan assosieres med forlenget overlevelse, vil det være av stor verdi å teste og videreutvikle disse medikamentene i laboratoriet, samt teste ut effekten av disse legemidlene i vevsprøver fra pasientene med glioblastom. Dette vil være et skritt på veien til å kunne gi bedre behandling av denne krefttypen.

Kreftforeningen støtter denne registerstudien med 2,9 millioner kroner over to år. 

Tone Bjørge. Portrettfoto.

Foto: Jørgen Barth ved UiB

Prosjektleder
Tone Bjørge
, dr.med, professor på Universitetet i Bergen, Institutt for global helse og samfunnsmedisin.

Hun leder Fagområde for epidemiologi og medisinsk statistikk (EPISTAT) ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin (UiB). Hennes forskning har også tidligere vært støttet av Kreftforeningen.

 

Forskning nytter – vil du bidra? Støtt kreftsaken ved å gi en gave til Kreftforeningen. Sammen skaper vi håp og resultater.

 

Les også: 

Hva er kreftforskning?
Forskere fra hele verden samarbeider om å legge bit for bit i et massivt puslespill.

Kreftforeningens forskningstildeling 2019
Se prosjektene som får støtte gjennom vår årlige, åpne utlysning.

Slik tildeler vi forskningsmidler 
Se hvordan søknadene evalueres og hvilke kriterier som legges til grunn.