Et bedre liv med og etter kreft: Kreft gjør livet vanskelig. Vi skal bli bedre til å behandle alle, og sikre et velfungerende kreftforløp.

   

Prostatakreftcellene er i utgangspunktet avhengig av hormonell stimulering for å vokse. Antihormonell behandling har vist seg å være gunstig når den brukes i kombinasjon med strålebehandling, samt ved tilbakefall av sykdommen.

Hormonell behandling kan imidlertid føre til forandringer i stoffskiftet, inkludert nedsatt følsomhet for insulin og endringer i fettstoffprofiler. Studier har vist motstridende resultater om hvorvidt hormonell behandling er forbundet med økt forekomst og dødelighet av hjerte- og karsykdommer.

Om prosjektet

I denne studien ønsker forskerne å sette sammen data fra flere sentrale helseregistre og Statistisk Sentralbyrå for å sammenligne forekomst og dødelighet av hjerte- og karsykdom i den generelle befolkingen med pasienter med prostatakreft.

I tillegg ønsker de å undersøke om det er forskjeller i forekomst og dødelighet av hjerte- og karsykdommer mellom ulike behandlingsalternativ, og om det er mulig å forutsi hvilke behandlingsalternativ som gir økt risiko for hjerte- og karsykdommer.

Videre vil forskerne studere om det er forskjell i type, alvorlighetsgrad og behandling av hjerteinfarkt mellom pasienter med og uten prostatakreft. 

Slik kommer prosjektet kreftpasienter til nytte

Prosjektet vil kunne gi informasjon om hormonell behandling ved prostatakreft gir økt risiko for hjerte- og karsykdommer. 

Kreftforeningen støtter denne registerstudien med 5 millioner kroner over fire år. 

Rune Kvåle. Portrettfoto.

Prosjektleder
Rune Kvåle
, dr.med., overlege ved Folkehelseinstituttet, Avdeling for helseregisterforskning og -utvikling, Bergen, og ved Haukeland universitetssykehus, Kreftavdelingen.

Forskningsgruppen består av syv medlemmer. 

 

Forskning nytter – vil du bidra? Støtt kreftsaken ved å gi en gave til Kreftforeningen. Sammen skaper vi håp og resultater.

 

Les også: 

Hva er kreftforskning?
Forskere fra hele verden samarbeider om å legge bit for bit i et massivt puslespill.

Kreftforeningens forskningstildeling 2019
Se prosjektene som får støtte gjennom vår årlige, åpne utlysning.

Slik tildeler vi forskningsmidler 
Se hvordan søknadene evalueres og hvilke kriterier som legges til grunn.