Bedre behandling: Effektiv behandling gir bedre overlevelse. Vi skal finne de beste behandlingene så raskt som mulig.

   

Glioblastom er den vanligste formen for hjernekreft. Standard behandling ved diagnose består av operasjon etterfulgt av høydose-strålebehandling og cellegift. På tross av behandlingen får alle pasientene tilbakefall og forventet overlevelse er derfor kort.

Det er ikke konsensus for hva som er beste behandling ved tilbakefall. Ytterligere kirurgi er forbundet med høy risiko og ytterligere standard strålebehandling er oftest ikke mulig da maksimal stråledose til frisk hjerne allerede er gitt. I tillegg har svulstene utviklet motstandskraft mot cellegift. Stereotaktisk strålebehandling (SRS) kan gis på tross av tidligere stråling, men en må bruke lave doser, og svulsten må være under 3 cm for å unngå bivirkninger. 

Forskningsgruppen har vist at medikamentet sulfasalazine øker antallet svulstceller som dør på grunn av stråling og således forlenger overlevelsen i kombinasjon med SRS hos dyr med glioblastom. De har funnet at effekten skyldes redusert produksjon av glutathione, en antioksidant som normalt beskytter svulsten mot stråling.  

Om prosjektet

I dette prosjektet ønsker forskerne i første omgang å kartlegge bivirkningsprofilen til sulfasalazine, i kombinasjon med stråling, i en fase I-studie med 12–24 pasienter. Målet er å kunne finne en optimal SAS-dose for en fase II-studie.  

Slik kommer prosjektet kreftpasienter til nytte

Resultatene fra prosjektet vil kunne si noe om det er mulig å kunne øke stråleeffekten på kreftcellene uten samtidig å øke den skadelige effekten på normal hjerne. Dette vil være av stor betydning for fremtidig strålingsbehandling.

Kreftforeningen støtter denne kliniske fase I-studien med 5,941 millioner kroner over fire år. 

Bente Sandvei Skeie. Portrettfoto.

Prosjektleder
Bente Sandvei Skeie
, dr.med., spesialist i nevrokirurgi, Haukeland universitetssykehus, Nevrokirurgisk avdeling/Nevroklinikken.    

Hun forsker i en gruppe på 11 medlemmer. 

 

Forskning nytter – vil du bidra? Støtt kreftsaken ved å gi en gave til Kreftforeningen. Sammen skaper vi håp og resultater.

 

Les også: 

Hva er kreftforskning?
Forskere fra hele verden samarbeider om å legge bit for bit i et massivt puslespill.

Kreftforeningens forskningstildeling 2019
Se prosjektene som får støtte gjennom vår årlige, åpne utlysning.

Slik tildeler vi forskningsmidler 
Se hvordan søknadene evalueres og hvilke kriterier som legges til grunn.