Mer kunnskap om kreft: Ny kunnskap gir nye muligheter. Vi skal finne flere svar på hvordan kreft oppstår og utvikler seg.

    
Målrettet terapi for å drepe kreftceller er ofte basert på at overflaten til kreftcellene er forskjellige fra overflaten til friske celler og at disse forskjellene er genetisk bestemt.

Forskningsgruppen har tidligere vist at kreftceller med lik genetisk bakgrunn også kan være forskjellige. Det vil si at kreftceller med like genetiske egenskaper kan forandre overflaten, alt etter hvilket mikromiljø de blir utsatt for (plastisitet).  

Om prosjektet

Forskerne skal undersøke hvilke gener og mekanismer som er viktige for cellens plastisitet.

Slik kommer prosjektet kreftpasienter til nytte

Resultatene fra prosjektet vil bidra til kunnskap som gir grunnlag for å identifisere nye terapeutiske prinsipper som kan motvirke at kreftcellene tilpasser seg nye mikromiljø i hjernen og dermed fortsetter å vokse.

Kreftforeningen støtter dette grunnforskningsprosjektet med 6,633 millioner kroner over tre år.

Rolf Bjerkvik

Prosjektleder
Rolf Bjerkvig
, ph.d., professor på Universitetet i Bergen, Institutt for biomedisin; direktør for Kristian Gerhard Jebsen senter for hjernekreft.

Han leder en forskningsgruppe på åtte medlemmer og hans forskning har også tidligere blitt støttet av Kreftforeningen. I 2015 mottok han Kong Olav Vs kreftforskningspris.

 

Forskning nytter – vil du bidra? Støtt kreftsaken ved å gi en gave til Kreftforeningen. Sammen skaper vi håp og resultater.

 

Les også: 

Hva er kreftforskning?
Forskere fra hele verden samarbeider om å legge bit for bit i et massivt puslespill.

Kreftforeningens forskningstildeling 2019
Se prosjektene som får støtte gjennom vår årlige, åpne utlysning.

Slik tildeler vi forskningsmidler 
Se hvordan søknadene evalueres og hvilke kriterier som legges til grunn.