Mer kunnskap om kreft: Ny kunnskap gir nye muligheter. Vi skal finne flere svar på hvordan kreft oppstår og utvikler seg.

     
Livmorkreft er den hyppigste gynekologiske kreftformen i den vestlige verden, og forekomsten er økende. Overvekt er en viktig risikofaktor, og mer enn 40 prosent av alle nye tilfeller i Nord-Europa tilskrives overvekt. «Små RNA» er en type molekyler som er involvert i en lang rekke cellulære prosesser, også i forbindelse med kreftutvikling. 

Om prosjektet

Forskerne skal studere hvordan uttrykket av sirkulerende små RNA endrer seg fram mot livmorkreftdiagnose. De skal sekvensere over 550 serumprøver fra 320 pasienter med livmorkreft som har avgitt en prøve til Janus serumbank inntil 10 år forut for diagnosen, og sammenligne disse med en kontrollgruppe. Videre skal de undersøke hvordan alder og livsstilsfaktorer, som blant annet overvekt, påvirker produksjonen av sirkulerende små RNA.

Dyptgående analyse av dette unike datasettet vil gi ny innsikt i prosessene som er involvert i utviklingen av livmorkreft. Prosjektet er et samarbeid mellom Kreftregisteret, Universitetet i Bergen, Norsk Sekvenseringssenter og Karolinska Institutet samt forskere fra National Cancer Institute, USA. 

Slik kommer prosjektet kreftpasienter til nytte

Ny innsikt i mekanismer som ligger bak utviklingen av livmorkreft vil være viktig for å kunne forebygge sykdommen.

Kreftforeningen støtter dette forskningsprosjektet med 6 millioner kroner over fire år.

Hilde Langseth. Portrettfoto.

Prosjektleder
Hilde Langseth
, ph.d., seniorforsker og seksjonsleder Janus serumbank i Kreftregisteret, Forskningsavdelingen.

Hun leder en forskningsgruppe på sju medlemmer. Hennes forskning har også tidligere vært støttet av Kreftforeningen.

 

Forskning nytter – vil du bidra? Støtt kreftsaken ved å gi en gave til Kreftforeningen. Sammen skaper vi håp og resultater.

 

Les også: 

Hva er kreftforskning?
Forskere fra hele verden samarbeider om å legge bit for bit i et massivt puslespill.

Kreftforeningens forskningstildeling 2019
Se prosjektene som får støtte gjennom vår årlige, åpne utlysning.

Slik tildeler vi forskningsmidler 
Se hvordan søknadene evalueres og hvilke kriterier som legges til grunn.