Mer kunnskap om kreft: Ny kunnskap gir nye muligheter. Vi skal finne flere svar på hvordan kreft oppstår og utvikler seg.

     
Prostatakreft skiller seg fra de andre store kreftformene med at de fleste pasientene har mer enn én svulst ved førstegangsdiagnose. Likevel tas det normalt bare prøve av en svulst, og da vanligvis den største. Det kan derfor være vanskelig å få et riktig bilde av hvilke svulster som er aggressive/hissige og hvilke som er mer godartet.

Om prosjektet

Forskningsgruppen har tilgang til en stor mengde pasientmateriale, og i dette prosjektet vil forskerne kartlegge genetiske forskjeller mellom svulstene fra samme pasient. De har kalt prosjektet  HISSIGPROPP, en forkortelse for «Histologisk stratifisering integrert med genomikkbasert prognostisering av primær prostatakreft».

Slik kommer prosjektet kreftpasienter til nytte

Kunnskapen fra dette prosjektet vil danne et viktig grunnlag for en mer målrettet behandling mot de mest hissige svulstene til en pasient med påvist prostatakreft. 

Kreftforeningen støtter dette translasjonsforskningsprosjektet med 8 millioner kroner over fire år. 

Prosjektleder
Rolf Skotheim, ph.d., forsker på Oslo universitetssykehus – Radiumhospitalet, Kreftforskningsinstituttet, Seksjon for molekylær onkologi.

Han leder en forskningsgruppe på ni medlemmer, en gruppe som også er medlem av KG Jebsen senter for tarmkreftforskning. Hans forskning har ved flere anledninger fått støtte fra Kreftforeningen.

 

Forskning nytter – vil du bidra? Støtt kreftsaken ved å gi en gave til Kreftforeningen. Sammen skaper vi håp og resultater.

 

Les også: 

Hva er kreftforskning?
Forskere fra hele verden samarbeider om å legge bit for bit i et massivt puslespill.

Kreftforeningens forskningstildeling 2019
Se prosjektene som får støtte gjennom vår årlige, åpne utlysning.

Slik tildeler vi forskningsmidler 
Se hvordan søknadene evalueres og hvilke kriterier som legges til grunn.