Mer kunnskap om kreft: Ny kunnskap gir nye muligheter. Vi skal finne flere svar på hvordan kreft oppstår og utvikler seg.

 
Kreftceller er annerledes enn vanlige celler og disse forskjellene kan utnyttes i kreftterapi. En forskjell er at kreftcellenes avfallsstasjoner har større risiko for å bli ødelagt enn avfallsstasjonene i friske celler. Når avfallsstasjonene ødelegges, skades cellene og det finnes derfor egne reparasjonsmekanismer for dette.

Om prosjektet

Forskerne skal undersøke reparasjonsmekanismen (Lysofix) til avfallsstasjonene og prøve å lære mer om hvordan mekanismen kan settes ut av spill.

Slik kommer prosjektet kreftpasienter til nytte

Resultatene fra prosjektet vil bidra med kunnskap for arbeid med å forsterke effekten av legemidler som skader kreftcellens avfallsstasjoner. Slik vil mer målrettede behandlinger kunne utvikles og føre til både mer effektiv behandling, men også færre bivirkninger ved behandlingen.

Kreftforeningen støtter dette grunnforskningsprosjektet med 6,5 millioner kroner over tre år. 

Prosjektleder
Harald Stenmark
, ph.d., professor ved Universitetet i Oslo, Institutt for klinisk medisin og leder for Senter for kreftcelle-reprogrammering, samt seksjonsleder ved Oslo universitetssykehus – Radiumhospitalet, Institutt for kreftforskning.

Han leder en forskningsgruppe 24 medlemmer og hans forskning har ved flere anledninger fått støtte fra Kreftforeningen. I 2014 mottok han Kong Olav Vs kreftforskningspris.

 

Forskning nytter – vil du bidra? Støtt kreftsaken ved å gi en gave til Kreftforeningen. Sammen skaper vi håp og resultater.

 

Les også: 

Hva er kreftforskning?
Forskere fra hele verden samarbeider om å legge bit for bit i et massivt puslespill.

Kreftforeningens forskningstildeling 2019
Se prosjektene som får støtte gjennom vår årlige, åpne utlysning.

Slik tildeler vi forskningsmidler 
Se hvordan søknadene evalueres og hvilke kriterier som legges til grunn.