Bedre behandling: Effektiv behandling gir bedre overlevelse. Vi skal finne de beste behandlingene så raskt som mulig.

     
Behandlingen av brystkreft og tarmkreft er betydelig forbedret de siste årene, men det er fremdeles store utfordringer med spredning, behandlingsresistens og alvorlige bivirkninger. Forskningsgruppen har tidligere arbeidet med å “lade” nanopartikler med effektive kreftlegemidler. Dette gir økt legemiddelkonsentrasjon i kreftcellene og redusert bivirkninger i friske celler.  

Om prosjektet

I dette prosjektet ønsker forskerne å undersøke om, og i hvilken grad, de ladede partiklene har effekt på vev fra bryst- og tarmkreftpasienter. I tillegg tror forskerne at samme strategi kan brukes mot noen immunceller som bidrar til behandlingsresistens. Partiklene lages ved SINTEF, Trondheim, forsøkene gjøres i dyremodeller i gruppen til Mælandsmo, og ultralydteknologi for forbedret opptak av partikler i kreftsvulstene gjøres i samarbeid med Phoenix Solutions AS.    

Slik kommer prosjektet kreftpasienter til nytte

Dersom strategien med ladede nanopartikler viser seg å være virke, vil en målrettet terapi for drap av kreftceller og av immunundertrykkende celler kunne gi bedret terapieffekt med mindre bivirkninger og tilbakefall.

Kreftforeningen støtter dette translasjonsforskningsprosjektet med 7,998 millioner kroner over tre år. 

Kirsten Sandvig. Portrettfoto.

Prosjektleder

Kirsten Sandvig, ph.d., forsker ved Oslo universitetssykehus – Radiumhospitalet, Institutt for kreftforskning, samt professor ved Universitetet i Oslo, Institutt for biovitenskap.

Hun leder en forskningsgruppe på ni medlemmer og hennes forskning har også tidligere vært støttet av Kreftforeningen. I 1998 mottok hun Kong Olav Vs kreftforskningspris.

 

Forskning nytter – vil du bidra? Støtt kreftsaken ved å gi en gave til Kreftforeningen. Sammen skaper vi håp og resultater.

 

Les også: 

Hva er kreftforskning?
Forskere fra hele verden samarbeider om å legge bit for bit i et massivt puslespill.

Kreftforeningens forskningstildeling 2019
Se prosjektene som får støtte gjennom vår årlige, åpne utlysning.

Slik tildeler vi forskningsmidler 
Se hvordan søknadene evalueres og hvilke kriterier som legges til grunn.