Mer kunnskap om kreft: Ny kunnskap gir nye muligheter. Vi skal finne flere svar på hvordan kreft oppstår og utvikler seg.

   

Benmargskreft (myelomatose) er en av de mest hyppige blodkreftsykdommer. En vanlig celle kan sees på som et maskineri som bygger opp og bryter ned proteiner slik at de til enhver tid har det de trenger, verken mer eller mindre. En feil i myelomatosecellene, er at de produserer for mye proteiner.

Om prosjektet

Forskerne skal studere den delen av myelomatosecellenes maskineri som gjør at de produserer og skiller ut for mye proteiner. Økt utskillelse er en stress for myelomatoseceller og kan betraktes som en akilleshæl.

Slik kommer prosjektet kreftpasienter til nytte

Målet med prosjektet er å utvikle nye terapier som angriper produksjonsmaskineriet og på denne måten hemme veksten av myelomatosecellene. 

Kreftforeningen støtter dette grunnforskningsprosjektet med 5,996 millioner kroner over tre år.

Hesso Farhan. Portrettfoto.

Prosjektleder
Hesso Farhan
, dr.med., professor på Universitetet i Oslo, Institutt for medisinske basalfag.   

Han leder en forskningsgruppe på ni medlemmer ved Institutt for medisinske basalfag. Hans forskning har også tidligere blitt støttet av Kreftforeningen.

 

Forskning nytter – vil du bidra? Støtt kreftsaken ved å gi en gave til Kreftforeningen. Sammen skaper vi håp og resultater.

 

Les også: 

Hva er kreftforskning?
Forskere fra hele verden samarbeider om å legge bit for bit i et massivt puslespill.

Kreftforeningens forskningstildeling 2019
Se prosjektene som får støtte gjennom vår årlige, åpne utlysning.

Slik tildeler vi forskningsmidler 
Se hvordan søknadene evalueres og hvilke kriterier som legges til grunn.