Mer kunnskap om kreft: Ny kunnskap gir nye muligheter. Vi skal finne flere svar på hvordan kreft oppstår og utvikler seg.

   
Kreftceller vokser raskt og medisiner som kan hemme denne veksten er velkjent og velbrukt behandling for mange krefttyper.  

Forskningsgruppen har allerede funnet et nytt enzym som påvirker celleveksten ved å gjøre proteinsyntesen mer effektiv. Enzymet viste seg å være viktig for vekst av lunge- og bukspyttkjertelkreft i både cellesystem og musemodeller.  

Om prosjektet

Forskningsgruppen ønsker å undersøke mekanismene for hvordan dette enzymet fremmer vekst av kreft, samt å finne kjemiske forbindelser som kan hemme enzymet. 

Slik kommer prosjektet kreftpasienter til nytte

Dersom vi vet hvilke kjemiske forbindelser som spesifikt kan hemme vekst av kreftceller, vil dette kunne gi grunnlag for utvikling av nye og mer målrettede kreftmedisiner for lunge- og bukspyttkjertelkreft. 

Kreftforeningen støtter dette grunnforskningsprosjektet med 6,3 millioner kroner over tre år. 

Pål Øystein Falnes. Portrettfoto.

Prosjektleder
Pål Øystein Falnes, ph.d., professor på Universitetet i Oslo, Institutt for biovitenskap; seksjonsleder for Seksjon for biokjemi og molekylærbiologi.

Han leder en forskningsgruppe på fem medlemmer og hans forskning har ved flere anledninger blitt støttet av Kreftforeningen.

 

Forskning nytter – vil du bidra? Støtt kreftsaken ved å gi en gave til Kreftforeningen. Sammen skaper vi håp og resultater.

 

Les også: 

Hva er kreftforskning?
Forskere fra hele verden samarbeider om å legge bit for bit i et massivt puslespill.

Kreftforeningens forskningstildeling 2019
Se prosjektene som får støtte gjennom vår årlige, åpne utlysning.

Slik tildeler vi forskningsmidler 
Se hvordan søknadene evalueres og hvilke kriterier som legges til grunn.