Bedre behandling: Effektiv behandling gir bedre overlevelse. Vi skal finne de beste behandlingene så raskt som mulig.

 

Pasienter med glioblastom, en ondartet hjernesvulst, har en dårlig prognose selv om behandlingen i dag består av både kirurgi, cellegift og stråling.

Ved kreftkirurgi ellers i kroppen er det å få operert bort svulsten med en god margin nøkkelen for å hindre tilbakefall. Slik er det trolig også i hjernen, men ettersom det i de fleste tilfeller ikke er forenlig med akseptabel livskvalitet gjøres det ikke. I noen spesielt utvalgte tilfeller kan pasienter ha nytte av en operasjon som tar med noe margin uten at livskvaliteten påvirkes negativt i betydelig grad.

I dette prosjektet vil forskerne gjennomføre operasjoner med noe margin i en nordisk randomisert studie. Kun pasienter som kan opereres på denne måten kan inkluderes, det vil si, pasienter med små svulster i gunstige steder i hjernen.

Om prosjektet

Forskerne vil inkludere 90 pasienter totalt på flere senter i Norden. De skal studere overlevelse, livskvalitet og hjernefunksjoner. I tillegg har de bredt samarbeid med andre kreftforskere som kan forske på interaksjonen mellom svulsten og hjernen da denne del av sykdommen av naturlige årsaker er lite studert.

Slik kommer prosjektet kreftpasienter til nytte

En vellykket studie vil gi håp om bedre behandling for en utvalgt gruppe av pasienter med glioblastom.

Kreftforeningen støtter studien med 4,11 millioner over fire år.

Prosjektleder

Asgeir Jakola, MD, ph.d., nevrokirurg ved St. Olavs hospital.
Han leder en gruppe på 16 medlemmer og har også tidligere mottatt støtte fra Kreftforeningen.

 

Forskning nytter – vil du bidra? Støtt kreftsaken ved å gi en gave til Kreftforeningen. Sammen skaper vi håp og resultater.

 

Les også: 

Hva er kreftforskning?
Forskere fra hele verden samarbeider om å legge bit for bit i et massivt puslespill.

Kreftforeningens forskningstildeling 2019
Se prosjektene som får støtte gjennom vår årlige, åpne utlysning.

Slik tildeler vi forskningsmidler 
Se hvordan søknadene evalueres og hvilke kriterier som legges til grunn.