Mer kunnskap om kreft: Ny kunnskap gir nye muligheter. Vi skal finne flere svar på hvordan kreft oppstår og utvikler seg.

 

Overbehandling innen prostatakreft er et problem for pasientenes livskvalitet og for helsevesenets økonomi. Riktig diagnose på et tidlig tidspunkt kan være svært utfordrende fordi vi mangler gode kliniske verktøy, men også fordi vi har en begrenset biologisk forståelse av hvordan prostatakreft oppstår og utvikler seg.

«Omics» er en samlebetegnelse for det å studere biologiske molekyler som inngår i struktur og funksjon i cellene våre. Det finnes en teknikk for å undersøke den tredimensjonale fordelingen, eller et slags kart, av proteiner, peptider og andre bi-produkter i vevsprøver. Denne teknikken har de kalt MALDI-imaging. Tidligere har denne forskergruppen optimalisert denne MALDI-teknikken for prostatavev.

Om prosjektet

I dette prosjektet vil forskerne finne nye og forstå viktige molekylære mekanismer i prostatakreft, men også undersøke lovende biomarkører (citrat, polyaminer, og sink) som kan ha betydning for om pasienten kan utvikle aggressiv kreft eller få tilbakefall.

Mange forskjellige celletyper analyseres oftest sammen i en vevsprøve, og dette kan gi et feil resultat eller skjule viktige biomarkører. Ved å bruke MALDI-imaging kan forskerne få et riktigere bilde av vevsprøven og sette aggressivitet i sammenheng med hvor relevante molekyler befinner seg.

Slik kommer prosjektet kreftpasientene til gode

Grunnleggende viten om sammenheng mellom «omics», biomarkører og kreftens aggressivitet er svært viktig i utviklingen av nye diagnostiske og prognostiske metoder for prostatakreft.

Kreftforeningen støtter prosjektet med 2,95 millioner kroner over fire år.

Portrettfoto av May-Britt Tessem

Prosjektleder
May-Britt Tessem, ph.d., førsteamanuensis ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.

Hun leder en forskningsgruppe på 7 medlemmer.

 

Forskning nytter – vil du bidra? Støtt kreftsaken ved å gi en gave til Kreftforeningen. Sammen skaper vi håp og resultater.

 

Les også: 

Hva er kreftforskning?
Forskere fra hele verden samarbeider om å legge bit for bit i et massivt puslespill.

Kreftforeningens forskningstildeling 2019
Se prosjektene som får støtte gjennom vår årlige, åpne utlysning.

Slik tildeler vi forskningsmidler 
Se hvordan søknadene evalueres og hvilke kriterier som legges til grunn.