Bedre behandling: Effektiv behandling gir bedre overlevelse. Vi skal finne de beste behandlingene så raskt som mulig.

   

Myelomatose (benmargskreft) er en kreftform i en type immunceller i benmargen som heter plasmaceller. Veldig få, om noen, blir kurert for denne sykdommen, men vi vet at resultatene blir bedre jo tidligere man behandler.  

Så godt som alle pasienter med myelomatose får tilbakefall etter førstelinjebehandlingen. Det vi ikke vet, er om tidlig oppdagelse av tilbakefall også er fordelaktig for resultatene. De siste årene er det kommet teknologi som gjør at man kan oppdage tilbakefall mye tidligere, men vi vet ikke helt hvordan vi kan bruke denne informasjonen.

Retningslinjene for å starte behandling ved tilbakefall av myelomatose i dag er at pasienten må fylle visse kriterier forbundet med en relativt stor sykdomsbyrde. Mens pasienten venter på dette, øker mengden kreftceller, og noen ganger cellenes aggressivitet. Andrelinjebehandlingen som til slutt settes i gang fungerer derfor muligens dårligere.

Om prosjektet

I dette prosjektet, REMNANT-studien, ønsker forskerne å måle hvor mange kreftceller pasienten har igjen etter avsluttet førstegangsbehandling og følge disse ved hjelp av en avansert målemetode. Videre vil de undersøke om det går bedre med pasientene hvis behandlingen startes ved de første tegn på økning av kreftmengden, sammenliknet med å vente slik man gjør i dag.

Dette er en openlabel-studie som er populasjonsbasert og randomisert, samt at den utføres på flere sentre. Den vil registreres som en fase III-studie.

Slik kommer prosjektet kreftpasienter til nytte

Resultatene fra prosjektet vil være viktig for kunnskapsbasert endring av behandlingsforløp med mål om forbedret prognose.

Kreftforeningen støtter denne kliniske studien med 7,674 millioner kroner over fire år. 

Fredrik Schjesvold. Portrettfoto.

Prosjektleder
Fredrik Schjesvold, dr.med., seniorforsker på Universitetet i Oslo, Institutt for klinisk medisin; gruppeleder for Oslo myeloma senter, Oslo universitetssykehus.

Han leder en forskningsgruppe på syv medlemmer. 

 

Forskning nytter – vil du bidra? Støtt kreftsaken ved å gi en gave til Kreftforeningen. Sammen skaper vi håp og resultater.

 

Les også: 

Hva er kreftforskning?
Forskere fra hele verden samarbeider om å legge bit for bit i et massivt puslespill.

Kreftforeningens forskningstildeling 2019
Se prosjektene som får støtte gjennom vår årlige, åpne utlysning.

Slik tildeler vi forskningsmidler 
Se hvordan søknadene evalueres og hvilke kriterier som legges til grunn.