Forskningstildelingen 2017 - Kreftforeningen
Hopp direkte til meny Hopp direkte til meny Hopp direkte til innhold Hopp direkte til Søk

Forskningstildelingen 2017

Kreftforeningen delte ut over 170 millioner til forskning i fjorårets åpne utlysning - se hvilke prosjekter som fikk støtte.

I fjor fikk 32 827 mennesker i Norge beskjeden «du har kreft». I gjennomsnitt 90 mennesker hver dag, året rundt. Med de siste årenes fremskritt overlever imidlertid mange flere i dag enn for bare ti år siden. Forskning redder liv! 

I 2017 delte vi ut 173 829 540 kroner til kreftforskning i den åpne utlysningen - penger vi har fått av støttespillere, medlemmer og givere som vil bidra til mer kunnskap, bedre diagnostisering og mer effektiv behandling av kreft.

Takket være alle dere kan Kreftforeningen være en betydelig finansieringskilde til kreftforskning i Norge!

Totalt får 26 kreftforskningsprosjekter støtte. Fire av dem får midler fra Krafttak mot kreft-innsamlingen:

Her er alle prosjektene:

Klinisk forskning

Klinisk forskning involverer pasienter eller pasientmateriale, og har som mål å gjøre direkte forbedringer i diagnostikk, behandling og pleie av kreftpasienter. Klinisk forskning inkluderer også kliniske studier der man tester ny behandling på frivillige pasienter. Hensikten er å undersøke om nyutviklet behandling er bedre enn den som allerede er i bruk.

Epidemiologisk forskning

Forskning som ser på utbredelse og forløp av sykdom, og som prøver å finne årsakssammenhenger. Epidemiologisk forskning leter etter faktorer som kan føre til kreft i den aktuelle befolkningen. Dette gjøres gjennom befolkningsundersøkelser.

Helsetjenesteforskning

Kreftforskning kan også dreie seg om å skaffe kunnskap om samfunnsmessige og sosiale forhold eller kunnskap om de helsetjenestene vi tilbyr kreftpasienter. Den helsefaglige og samfunnsvitenskapelige forskningen er opptatt av at kreftpasienters helse, levekår, omsorg, velferd og livskvalitet er best mulig.

Translasjonsforskning

Translasjonsforskningen skal oversette kunnskap fra grunnforskningen til noe som er nyttig for pasienten. Den skal altså sørge for at kunnskap om sykdomsmekanismer og metoder som grunnforskningen produserer blir utnyttet til å utvikle nye metoder for å forebygge, diagnostisere og behandle kreft.

Grunnforskning

Grunnforskning foregår i laboratoriet. Den prøver å beskrive og forklare hvordan naturen fungerer, uten at man på forhånd vet hvilken nytteverdi kunnskapen vil ha.

Vi beklager, men skjemaet ble ikke sendt inn. Vennligst se over de markerte feltene og prøv igjen.

Vil du være med på å skape fremskritt? Gi en pengegave til forskning:

Vi vil støtte Kreftforeningen Jeg vil støtte Kreftforeningen med kroner kroner