Prosjektleder: Marianne Grønlie Guren, Oslo Universitetssykehus
Beløp: 4 000 000

Tarmkreft er en av de vanligste kreftformene, med høy forekomst og dødelighet. Valg av behandling avhenger i hovedsak av sykdomsstadium og kliniske faktorer, det er svært få molekylære biomarkører i klinisk bruk. Målsettingen med studien er å utvikle og validere biomarkører til bruk i klinisk praksis for valg av behandling ved tarmkreft.

Norge har en unik mulighet til dette ved å forene data fra kreftregistre med vev fra kreftsvulsten. Nasjonalt kvalitetsregister for tykk- og endetarmskreft inneholder detaljerte data om sykdom, behandling og overlevelse for alle pasienter med tarmkreft i Norge.

Studien vil omfatte 5000 pasienter fra utvalgte sykehus i alle helseregioner. Kliniske data vil bli hentet fra registeret, og vev fra svulsten fra diagnostiske biobanker ved sykehusene. Vevsprøvene vil bli prosessert og analysert og andre lovende biomarkører og gensignaturer vil bli undersøkt. Resultatene av analysene skal sammenholdes med kliniske data.

Målet er å utvikle molekylære biomarkører som vil bidra til persontilpasset behandling for pasienter med tarmkreft.  

 

Vil du være med på å skape fremskritt?