Prosjektleder: Mette Kalager, Oslo Universitetssykehus
Beløp: 5 000 000

Inflammatorisk tarmsykdom (IBD) er en kronisk sykdom med økende forekomst. Pasienter får ofte diagnosen tidlig i livet, og behandling kan medføre bivirkninger og krever store helseressurser. Studier fra 1990-tallet har vist at disse pasientene har økt risiko for kreft, spesielt tykktarmskreft.

Det gjør at mange pasienter går til hyppige kontroller. Behandling og oppfølging av pasienter med IBD har derimot endret seg, og det er liten kunnskap om hvilken risiko for kreft dagens pasienter har, eller hvilke undergrupper av pasienter som har særlig økt risiko.

Derfor er det satt i gang en studie som inkluderer over 200,000 IBD-pasienter fra Norge, Sverige og Danmark. Pasientene identifiseres i nasjonale helseregistre, og vi innhenter mer detaljerte data fra pasientjournaler. Datainnsamlingen vil være standardisert slik at data fra de ulike landene er samlet på samme entydige måte.

Studien har to hovedmål: Å estimere risikoen for kreft hos dagens IBD-pasienter, og å finne faktorer som øker risikoen for kreft. Studien er den største i sitt slag, og kan få stor betydning for oppfølging og behandling av pasienter med IBD i fremtiden.

 

Vil du være med på å skape fremskritt?