Prosjektleder: Anne Simonsen, Universitetet i Oslo
Beløp: 6 000 000

Autofagi er en prosess som sørger for effektiv avfallshåndtering og resirkulering i alle celler, ved at cellens ødelagte eller overflødige komponenter transporteres til cellens gjenvinningsanlegg (lysosomet), hvor søppelet brytes ned til byggesteiner som kan brukes om igjen.

Autofagi kan hindre kreftutvikling ved å bryte ned skadelige komponenter, som for eksempel ødelagte mitokondrier som produserer reaktive oksygen forbindelser, som igjen kan føre til DNA-skade og kreft. Men, autofagi kan også bidra til kreftcellers overlevelse ved å beskytte mot stress som oksygenmangel og kjemoterapi.

Prosjektet har som mål å kartlegge molekylære mekanismer involvert i autofagi og deres betydning for nedbrytning av kreftrelatert «avfall».  Studien vil bidra til økt forståelse av autofagiens rolle i kreftceller og forhåpentligvis gi bidrag til utvikling av nye medisiner eller identifikasjon av biomarkører.

 

Vil du være med på å skape fremskritt?