Prosjektleder: Solveig Hofvind, Kreftregisteret
Beløp: 7 000 000

Ny tredimensjonal røntgenteknikk hevdes å være bedre enn dagens todimensjonale digitalmammografi (DM).

Det vises til lavere andel etterundersøkelser og høyere rate av screeningoppdaget brystkreft, men kunnskapen om blant annet over- og underdiagnostikk, inkludert svulstkarakteristikk og intervallkreft, samt tydetid og økonomiske konsekvenser, er begrenset.

Studien tar sikte på å finne ut hvorvidt bruk av tredimensjonal røntgenteknikk fører til at svulster som ikke er farlige klassifiseres som farlige og vice versa, og hvorvidt denne metoden er mer ressurskrevende enn dagens metoder. 

 

Vil du være med på å skape fremskritt?