Prosjektleder: Tom Grotmol, Kreftregisteret
Beløp: 4 500 000

Testikkelkreft er den hyppigste kreftformen blant unge menn. Sykdomsårsaken er stort sett ukjent, men arvelige faktorer og forhold under svangerskapet har betydning.

Man antar at kroppens styring av gener ved hjelp av signalstoffer spiller en viktig rolle ved utvikling av testikkelkreft. Ved behandling med cellegift antar man at cellegiften forstyrrer kroppens signalstoffer på måter som gir økt risiko for seneffekter som stoffskifteproblemer og hjerte- og karsykdom.

Studien skal undersøke hvilken rolle signalstoffene som styrer genene har på risiko for kreftutvikling og bivirkninger. Dersom det viser seg at testikkelkreftpasienter har et annerledes innhold av signalstoffer enn de som ikke har kreft, kan det gi grunnlag for å finne biomarkører for tidlig diagnostikk.

 

Vil du være med på å skape fremskritt?