Prosjektleder: Eivind Valen, Universitetet i Bergen
Beløp: 5 000 000

Gener kan reguleres på flere nivåer. De kodes i DNAet og blir overført eller «transkribert» til RNA-molekyler som igjen blir oversatt eller «translatert» til proteiner. Ofte er mengden RNA proporsjonal med mengden proteiner, men slik er det ikke i kreftceller. Det tyder på at translasjonen ikke fungerer som den skal og at et alternativt «krefttranslateringsprogram» har overtatt.

Dette er spesielt tydelig i utviklingen av metastaser hvor programmet kan bli ytterligere forstyrret. Nylig har det blitt mulig å overvåke translasjonen av alle cellenes mange tusen gener samtidig.

Prosjektet vil, som det første i verden, benytte nye teknikker for å undersøke translasjonsprogrammet i kreftceller og i utviklingen av metastaser. Ved å dekode translasjonsprogrammet kan vi identifisere hvilke gener som er påvirket og hvilke faktorer som er involvert i å endre programmet og i å «dytte» cellene mot metastasering.

 

Vil du være med på å skape fremskritt?