Prosjektleder: Stian Knappskog, Universitetet i Bergen
Beløp: 8 955 948

Hovedårsaken til at behandling svikter og pasienter dør av brystkreft, er at kreftcellene blir motstandsdyktige mot cellegift. Selv om nye behandlingsmetoder som immunterapi har vist god effekt for enkelte krefttyper, har resultatene for brystkreftpasienter så langt vert skuffende.

Den raskeste veien til en bedre persontilpasset behandling av disse pasientene er derfor trolig gjennom identifisering av hvilke typer cellegift som vil gi best effekt hos hver enkelt pasient.

Prosjektet innebærer genundersøkelser i stor skala av vevsprøver samlet fra norske brystkreftpasienter som har vært med i studier der de i en periode har fått ett enkelt medikament for sin sykdom. Materialene er unike og svært verdifulle fordi alle genetiske endringer i kreftcellene kan sammenlignes direkte til effekten av det ene medikamentet pasientene har fått (i motsetning til internasjonale materialer der pasienter får flere medikament samtidig).

Det gjør det mulig å identifisere hvilke genendringer som finnes i kreftceller hos pasienter med god effekt av en gitt behandling, og hvilke som er assosiert med dårlig effekt.

Studien vil bane vei for behandlingsvalg basert på genetisk informasjon, og bidra til å gi hver enkelt pasient optimal cellegift, og samtidig spare pasienter fra behandling man kan forutse at ikke vil ha effekt.

 

Vil du være med på å skape fremskritt?