Prosjektleder: Vessela Kristensen, Oslo Universitetssykehus
Beløp: 8 754 205

Målet for studien er å over tid observere effekten av genetisk variasjon på endringer i cellefunksjon ved forskjellige stadier av brystkreft.

Det unike ved prosjektet ligger i muligheten til å koble sammen genvarianter og de biologiske systemene i tumor for å kunne si noe om hvilken påvirkning dette har på tumortype, hvor aggressiv tumoren er og behandlingsrespons.

 

Vil du være med på å skape fremskritt?