Hopp direkte til meny Hopp direkte til meny Hopp direkte til innhold Hopp direkte til Søk

Genenes omgjøring til proteiner og betydning for kreftspredning

Hvordan blir gener til virksomme proteiner i kreftceller og hvordan påvirker det spredning av kreft?

Prosjektleder: Eivind Valen, Universitet i Bergen
Beløp: 5 000 000

Gener kan reguleres på flere nivåer. De kodes i DNAet og blir «transkribert» til RNA- molekyler som igjen blir «omgjort» til proteiner. Ofte er mengden RNA proporsjonal med mengden proteiner, men slik er det ikke i kreftceller. Det tyder på at translasjonen ikke fungerer som den skal og at et alternativt «krefttranslateringsprogram» har overtatt.

Dette er spesielt tydelig i utviklingen av metastaser hvor programmet kan bli ytterligere forstyrret. Nylig har det blitt mulig å overvåke translasjonen av alle cellenes mange tusen gener samtidig.

Prosjektet vil, som det første i verden, benytte nye teknikker for å undersøke translasjonsprogrammet i kreftceller og i utviklingen av metastaser. Ved å dekode translasjonsprogrammet kan vi identifisere hvilke gener som er påvirket og hvilke faktorer som er involvert i å endre programmet og i å «dytte» cellene mot metastasering.

Vi beklager, men skjemaet ble ikke sendt inn. Vennligst se over de markerte feltene og prøv igjen.

Vil du være med på å skape fremskritt? Gi en pengegave til forskning:

Vi vil støtte Kreftforeningen Jeg vil støtte Kreftforeningen med kroner kroner