Prosjektleder: Ludvig A. Munthe, Universitetet i Oslo
Beløp: 6 000 000

Det er ukjent hva som understøtter veksten av benmargskreftceller, men kreftcellene vokser ikke av seg selv. Uten støtte dør de.  

Prosjektet skal kartlegge cellene, genene, signalstoffene og signalveiene inne i kreftcellene som er ansvarlig for kreftcelleveksten, med sikte på å framskaffe nye behandlingsmulighet. Prosjektet skal også undersøke om celler, signalstoffer og signalveier lar seg hemme med nye legemidler.

Resultatene vil tas i bruk i nye tilbud til pasienter i et annet prosjekt. Her skal legemidler testes ut i laboratoriet. Det skal gi skal gi behandlende leger råd om hvilke individuelt tilpassede legemidler som finnes i tilfeller der alle andre behandlingsmuligheter er oppbrukt.

Prosjektmålet er å bestemme årsakene til kreftcellevekst i benmargen, deretter definere hvilke prosesser som skal hemmes for å stanse veksten, og til slutt teste aktuelle nye legemidler.

 

Vil du være med på å skape fremskritt?