Prosjektleder: Tor Erik Rusten, Universitetet i Oslo
Beløp: 5 000 000

Opp mot 80 prosent av kreftpasienter får redusert allmenntilstand og kraftig vekttap mot slutten av sykdomsforløpet. Vekttapet skyldes sterk forvitring av muskel og fettvev, og er en direkte dødsårsak for mer enn 20 prosent av alle pasienter ved at det fører til hjertefeil eller pustebesvær. Kreftpasienter kan miste appetitt og spise lite.

Det er imidlertid ikke direkte årsak til tap av muskelmasse og fettvev. Forskning har vist at tumor påvirker kroppens stoffskifte og organer på lang avstand. Det er denne forandringen i stoffskiftet som leder til tap av muskelmasse på tross av adekvat næringsinntak. Selv om vi i dag vet at sykdommen inkluderer betennelsesreaksjoner og metabolske forandringer, eksisterer det ingen effektiv behandling av kakeksi (avmagring).

Prosjektet vil bruke en dyremodell – bananfluen Drosophila melanogaster – for å finne mekanismene som leder til kakeksi. I samarbeid med et ledende team av leger og andre eksperter på de forskjellig aspektene av kakeksi, vil prosjektet eksperimentere med genetikk, cellebiologi og andre teknikker for å finne de bakenforliggende mekanismene. Målet med studien er å legge grunnlaget for nye behandlingsmetoder for å forhindre avmagring hos kreftpasienter.

 

Vil du være med på å skape fremskritt?