Prosjektleder: Barbara Van Loon, NTNU
Beløp: 4 000 000

Mennesker er kontinuerlig utsatt for alkylerende stoffer som er tilstede i omgivelsene (eksempelvis N-nitrosaminer i stekt fisk og kjøtt og tobakksrøyk) og i celler (for eksempel biprodukter av stoffskiftet vårt).

Eksponering for alkylerende stoffer kan starte kreftfremkallende prosesser. Selv om alkylerende stoffer kan forårsake kreft, er de også ofte brukt som cellegift til behandling av kreft. Cellegifter virker ved å påføre alkyleringsskader i DNA og RNA.

Hovedmålet med dette innovative, tverrfaglige prosjektet er å avdekke nye cellulære faktorer og nettverk som bestemmer den biologiske responsen når alkyleringsskade oppstår. Prosjektet kan gi grunnlag for optimalisering av eksisterende behandling og identifisere nye biomarkører og behandlingsstrategier.

Utvikling av målrettede og kreftspesifikke medisiner vil resultere i mer effektive behandlingsformer ved hjelp av lavere doser, som fører til færre bivirkninger og dermed bedret livskvalitet for kreftpasienter i palliativ omsorg. 

 

Vil du være med på å skape fremskritt?