Prosjektleder: Trine Rounge, Kreftregisteret
Beløp: 3 500 00

Symptomene er ofte usikre og tarmkreft oppdages ofte for sent. Screening reduserer tarmkreftdødeligheten, men dagens tester er enten omfattende og ubehagelige eller unøyaktige.

Det er sammenheng mellom den enkeltes tarmflora og tarmkreftutvikling. I dag kan vi kartlegge alle bakterier som finnes i tarmen, kalt mikrobiota, og avgjøre hvilke bakterier som spiller en rolle i kreftutvikling.

Ved hjelp av informasjonen kan vi utvikle tester som kan oppdage forstadier eller kreft tidlig. Kosthold og livsstilsvaner som røyking, fysisk aktivitet, alkoholkonsum og overvekt påvirker risikoen for tarmkreft delvis gjennom å endre tarmens bakterieflora. Dette samspillet er imidlertid lite kjent. 

Hovedmålet er å utvikle nye tester for tarmbakterier som kan brukes i screeningprogrammet, slik at prøvetaking forenkles og resultatet blir sikrere. Prosjektet skal også undersøke eventuell sammenheng mellom kosthold og livsstil, tarmflora og tarmkreftutvikling. Det kan gi bedre råd om forebygging og mer nøyaktige tester. 

 

Vil du være med på å skape fremskritt?