Prosjektleder: Per Lønning, Universitet i Bergen
Beløp: 8 537 573 (beløpet vil bli avkortet på grunn av dobbeltfinansiering)

Forskningsprogrammet består av to kliniske studier der målsettingen er å finne fram til mer målrettet terapi for pasienter med primær brystkreft og pasienter med metastatisk brystkreftsykdom.

En viktig målsetting er å designe nye målrettete cellegiftregimer for pasienter med svulster som er forbundet med dårlig prognose. I disse tilfellene gis et nytt cellegiftregime, eventuelt et målrettet medikament.

 

Vil du være med på å skape fremskritt?